1000GR FORLIET 80WP –DIỆT BỆNH BẠC LÁ LÚA TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
1000GR FORLIET 80WP –DIỆT BỆNH BẠC LÁ LÚA TRÊN CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

1000GR FORLIET 80WP –DIỆT BỆNH BẠC LÁ LÚA TRÊN CÂY TRỒNG

Thành phần: Fosetyl-Aluminium…………..…….80% (w/w) Phụ gia…………………………………20% (w/w) ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM  Forliet 80WP là thuốc trừ nấm bệnh có tính nội hấp. Thuốc được lưu dẫn từ thân lá xuống rễ và ngư
Read More
1000GR FORLIET 80WP –DIỆT BỆNH BẠC LÁ LÚA TRÊN CÂY TRỒNG
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

1000GR FORLIET 80WP –DIỆT BỆNH BẠC LÁ LÚA TRÊN CÂY TRỒNG

Thành phần: Fosetyl-Aluminium…………..…….80% (w/w) Phụ gia…………………………………20% (w/w) ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM  Forliet 80WP là thuốc trừ nấm bệnh có tính nội hấp. Thuốc được lưu dẫn từ thân lá xuống rễ và ngư
Read More