1000GR FORLIET 80WP –DIỆT SẠCH BỆNH THỐI NHŨN TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
1000GR FORLIET 80WP –DIỆT SẠCH BỆNH THỐI NHŨN TRÊN CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

1000GR FORLIET 80WP –DIỆT SẠCH BỆNH THỐI NHŨN TRÊN CÂY TRỒNG

Thành phần: Fosetyl-Aluminium…………..…….80% (w/w) Phụ gia…………………………………20% (w/w) ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM  Forliet 80WP là thuốc trừ nấm bệnh có tính nội hấp. Thuốc được lưu dẫn từ thân lá xuống rễ và ngư
Read More
1000GR FORLIET 80WP –DIỆT SẠCH BỆNH THỐI NHŨN TRÊN CÂY TRỒNG
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

1000GR FORLIET 80WP –DIỆT SẠCH BỆNH THỐI NHŨN TRÊN CÂY TRỒNG

Thành phần: Fosetyl-Aluminium…………..…….80% (w/w) Phụ gia…………………………………20% (w/w) ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM  Forliet 80WP là thuốc trừ nấm bệnh có tính nội hấp. Thuốc được lưu dẫn từ thân lá xuống rễ và ngư
Read More