1000GR FORLIET 80WP –DIỆT SẠCH BỆNH XÌ MỦ TRÊN CÂY CAM – AGRICULTURE
1000GR FORLIET 80WP –DIỆT SẠCH BỆNH XÌ MỦ TRÊN CÂY CAM
Côn Trùng Gây Hại

1000GR FORLIET 80WP –DIỆT SẠCH BỆNH XÌ MỦ TRÊN CÂY CAM

Thành phần: Fosetyl-Aluminium…………..…….80% (w/w) Phụ gia…………………………………20% (w/w) ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM  Forliet 80WP là thuốc trừ nấm bệnh có tính nội hấp. Thuốc được lưu dẫn từ thân lá xuống rễ và ngư
Read More