1000GR FORLIET 80WP –DIỆT SẠCH CÁC BỆNH DO VI KHUẨN GÂY HẠI TRÊN CÂY BẦU BÍ – AGRICULTURE
1000GR FORLIET 80WP –DIỆT SẠCH CÁC BỆNH DO VI KHUẨN GÂY HẠI TRÊN CÂY BẦU BÍ
Côn Trùng Gây Hại

1000GR FORLIET 80WP –DIỆT SẠCH CÁC BỆNH DO VI KHUẨN GÂY HẠI TRÊN CÂY BẦU BÍ

Thành phần: Fosetyl-Aluminium…………..…….80% (w/w) Phụ gia…………………………………20% (w/w) ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM  Forliet 80WP là thuốc trừ nấm bệnh có tính nội hấp. Thuốc được lưu dẫn từ thân lá xuống rễ và ngư
Read More