1000GR MANCOZED XANH ẤN ĐỘ . TRƯ NẤM BỆNH ĐẠO ÔN HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
1000GR MANCOZED XANH ẤN ĐỘ . TRƯ NẤM BỆNH ĐẠO ÔN HẠI CÂY TRỒNG
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

1000GR MANCOZED XANH ẤN ĐỘ . TRƯ NẤM BỆNH ĐẠO ÔN HẠI CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN CỦA MANCOZEB XANH : Hoạt chất: Mancozeb 80% w/w CÔNG DỤNG CỦA MANCOZEB XANH: Phòng trị nhiều loại nấm bệnh trên nhiều loại cây trồng. Độ độc: Nhóm độc IV Cơ chế tác động: Thuốc
Read More