1000GR MANCOZED XANH ẤN ĐỘ . TRƯ NẤM PHỔ RỘNG TRÊN TẤT CẢ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
1000GR MANCOZED XANH ẤN ĐỘ . TRƯ NẤM PHỔ RỘNG TRÊN TẤT CẢ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

1000GR MANCOZED XANH ẤN ĐỘ . TRƯ NẤM PHỔ RỘNG TRÊN TẤT CẢ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG

+ Thành phần: Mancozeb 800g/kg + Công dụng: Công ty đăng ký thuốc đặc trị sương mai/ khoai tây. Ngoài ra theo “Cẩm nang thuốc BVTV năm 2012” hoạt chất này còn có thể phòng tr...
Read More