1000ML Anvil 5sc TRỪ BỆNH KHÔ VẰN HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
1000ML Anvil 5sc TRỪ BỆNH KHÔ VĂN HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

1000ML Anvil 5sc TRỪ BỆNH KHÔ VĂN HẠI CÂY TRỒNG

Tên thương mại ANVIL 5SC Hoạt chất Hexaconazole/l……….50g Chất phụ gia và các chất khác……..950g/l Quy cách chai 1000ml Công dụng Trừ bệnh: + Khô...
Read More
1000ML Anvil 5sc TRỪ BỆNH KHÔ VẰN HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

1000ML Anvil 5sc TRỪ BỆNH KHÔ VẰN HẠI CÂY TRỒNG

V Thành phần: 50g/L Hexaconazole Cơ chế tác động: Anvil là thuốc trừ bệnh phổ rộng, tiêu diệt nấm bệnh thông qua cơ chế ngăn cản sinh tổng hợp Ergosterol (chất cấu tạo nên màng tế bào nấm
Read More
1000ML Anvil 5sc TRỪ BỆNH KHÔ VĂN HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

1000ML Anvil 5sc TRỪ BỆNH KHÔ VĂN HẠI CÂY TRỒNG

Tên thương mại ANVIL 5SC Hoạt chất Hexaconazole/l……….50g Chất phụ gia và các chất khác……..950g/l Quy cách chai 1000ml Công dụng Trừ bệnh: + Khô...
Read More
Côn Trùng Gây Hại

1000ML Anvil 5sc TRỪ BỆNH KHÔ VẰN HẠI CÂY TRỒNG

Thành phần: 50g/L Hexaconazole Cơ chế tác động: Anvil là thuốc trừ bệnh phổ rộng, tiêu diệt nấm bệnh thông qua cơ chế ngăn cản sinh tổng hợp Ergosterol (chất cấu tạo nên màng tế bào nấm bệnh
Read More