1000ML Anvil 5sc TRỪ BỆNH LEM LÉP HẠT HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
1000ML Anvil 5sc TRỪ BỆNH LEM LÉP HẠT HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

1000ML Anvil 5sc TRỪ BỆNH LEM LÉP HẠT HẠI CÂY TRỒNG

Thành phần: 50g/L Hexaconazole Cơ chế tác động: Anvil là thuốc trừ bệnh phổ rộng, tiêu diệt nấm bệnh thông qua cơ chế ngăn cản sinh tổng hợp Ergosterol (chất cấu tạo nên màng tế bào nấm bệnh
Read More