1000ML Anvil 5sc TRỪ BỆNH LEM LÉP HẠT TRÊN CÂY LÚA – AGRICULTURE
1000ML Anvil 5sc TRỪ BỆNH LEM LÉP HẠT TRÊN CÂY LÚA
Côn Trùng Gây Hại

1000ML Anvil 5sc TRỪ BỆNH LEM LÉP HẠT TRÊN CÂY LÚA

Tên thương mại ANVIL 5SC Hoạt chất Hexaconazole/l……….50g Chất phụ gia và các chất khác……..950g/l Quy cách chai 1000ml Công dụng Trừ bệnh: + Khô...
Read More