1000ML Anvil 5sc TRỪ BỆNH PHẤN TRẮNG HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
1000ML Anvil 5sc TRỪ BỆNH PHẤN TRẮNG HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

1000ML Anvil 5sc TRỪ BỆNH PHẤN TRẮNG HẠI CÂY TRỒNG

V Thành phần: 50g/L Hexaconazole Cơ chế tác động: Anvil là thuốc trừ bệnh phổ rộng, tiêu diệt nấm bệnh thông qua cơ chế ngăn cản sinh tổng hợp Ergosterol (chất cấu tạo nên màng tế bào nấm
Read More