100GR INSURAN 50WP – THUỐC ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH THỐI NHŨN HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
100GR INSURAN 50WP – THUỐC ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH THỐI NHŨN HẠI CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

100GR INSURAN 50WP – THUỐC ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH THỐI NHŨN HẠI CÂY TRỒNG

Hoạt chất: Dimethomorph Độ độc: Nhóm 4 Cơ chế tác động: Ức chế mạnh sự phát triển của sợi nấm, phá vở quá trình hình thành vách tế bào. Ngăn chặn quá trình tổng hợp sterol, một trong những thành p
Read More