100GR JAVIDAN 250WP – TRỪ RẦY XANH HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
100GR JAVIDAN 250WP – TRỪ RẦY XANH HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

100GR JAVIDAN 250WP – TRỪ RẦY XANH HẠI CÂY TRỒNG

Trọng lượng: 100gr Thành phần hoạt chất: Imidacloprid 250gr/kg Chất phụ gia: 750gr/kg   Công dụng: JAVIDAN 250wp là thuốc trừ rầy thế hệ mới , có tính nội hấp, lưu dẫn cực mạnh ...
Read More