100GR NOSAU 85WP – DIỆT SÂU CUỐN LÁ HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
100GR NOSAU 85WP – DIỆT SÂU CUỐN LÁ HẠI CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

100GR NOSAU 85WP – DIỆT SÂU CUỐN LÁ HẠI CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN : CARTAP: ……75 % W/W IMIDACLOPRID 10% W/W CÔNG DỤNG : DIỆT SẠCH SÂU RẦY CHÍCH HÚT NHƯ SÂU ĐỤC THÂN, SÂU ĐỤC QUẢ, ĐỤC CUỐNG …. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :  NOSAU 85WP LÀ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU CÓ
Read More