100GR NOSAU 85WP – DIỆT SÂU ĐỤC CUỐNG HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
100GR NOSAU 85WP – DIỆT SÂU ĐỤC CUỐNG HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

100GR NOSAU 85WP – DIỆT SÂU ĐỤC CUỐNG HẠI CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN : CARTAP: ……75 % W/W IMIDACLOPRID 10% W/W CÔNG DỤNG : DIỆT SẠCH SÂU RẦY CHÍCH HÚT NHƯ SÂU ĐỤC THÂN, SÂU ĐỤC QUẢ, ĐỤC CUỐNG …. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :  NOSAU 85WP LÀ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU CÓ
Read More