100GR STARNER 20WP- T trừ nấm bệnh cây trồng gói – AGRICULTURE
100GR STARNER 20WP- T trừ nấm bệnh cây trồng gói
Côn Trùng Gây Hại

100GR STARNER 20WP- T trừ nấm bệnh cây trồng gói

Thành phần của Starner 20WP : Hoạt chất chính: Oxolinic acid 200g/kg Công dụng của Starner 20WP : Ưu điểm khác biệt của thuốc Starner: Thuốc có tính nội hấp, tiếp xúc cao Phòng và trị rất h
Read More