100GR TADASHI 700WP – DIỆT SẠCH RỈ SẮT HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
100GR TADASHI 700WP – DIỆT SẠCH RỈ SẮT HẠI CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

100GR TADASHI 700WP – DIỆT SẠCH RỈ SẮT HẠI CÂY TRỒNG

Thành phần: Propineb 700g/kg + Phụ gia 300g/kg Bảo Vệ Cây Trồng Bằng Vỏ Áo Kẽm Tadashi 700WP là thuốc trừ nấm, có tác động tiếp xúc, phổ tác dụng rộng, hiệu quả phòng trừ cao đối với các...
Read More
100GR TADASHI 700WP – DIỆT SẠCH RỈ SẮT HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

100GR TADASHI 700WP – DIỆT SẠCH RỈ SẮT HẠI CÂY TRỒNG

Thành phần: Propineb 700g/kg + Phụ gia 300g/kg Bảo Vệ Cây Trồng Bằng Vỏ Áo Kẽm Tadashi 700WP là thuốc trừ nấm, có tác động tiếp xúc, phổ tác dụng rộng, hiệu quả phòng trừ cao đối với các...
Read More