100GR TOPOGOLD 210WP- DIỆT TRỪ RẦY XANH HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
100GR TOPOGOLD 210WP- DIỆT TRỪ RẦY XANH HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

100GR TOPOGOLD 210WP- DIỆT TRỪ RẦY XANH HẠI CÂY TRỒNG

v Buprofezin 90g/kg + Imidacloprid 20g/kg + Isoprocarb 100g/kg: 210g/kg Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm. Công dụng tác dụng Topogold 210WP chứa Buprofezin 90g/kg + Imid...
Read More