100GR UNI-ACETAFEZIN 25WP – DIỆT TRỪ BỌ TRĨ HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
100GR UNI-ACETAFEZIN 25WP – DIỆT TRỪ BỌ TRĨ HẠI CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

100GR UNI-ACETAFEZIN 25WP – DIỆT TRỪ BỌ TRĨ HẠI CÂY TRỒNG

Hoạt chất : Acetamipird và Buprotezin có tác dụng diệt trừ sâu rầy và năng chặn ngừa sâu rầy tái phát. Cách sử dụng: Pha 0.4-0.6kg/ha -Lượng nước phun : 400-500lit /ha .Phun thuốc rầy tuổi 1-2 -Li
Read More
100GR UNI-ACETAFEZIN 25WP – DIỆT TRỪ BỌ TRĨ HẠI CÂY TRỒNG
Hoạt Chất Diệt Côn Trùng

100GR UNI-ACETAFEZIN 25WP – DIỆT TRỪ BỌ TRĨ HẠI CÂY TRỒNG

Hoạt chất : Acetamipird và Buprotezin có tác dụng diệt trừ sâu rầy và năng chặn ngừa sâu rầy tái phát. Cách sử dụng: Pha 0.4-0.6kg/ha -Lượng nước phun : 400-500lit /ha .Phun thuốc rầy tuổi 1-2 -Li
Read More