100GR VTSUZAN 500WP – CHÊ PHẨM DIỆT TRỪ NẤM BỆNH THÁN THƯ HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
100GR VTSUZAN 500WP – CHÊ PHẨM DIỆT TRỪ NẤM BỆNH THÁN THƯ HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

100GR VTSUZAN 500WP – CHÊ PHẨM DIỆT TRỪ NẤM BỆNH THÁN THƯ HẠI CÂY TRỒNG

Thành phần : DIMETHOMORPH 50%. PHỤ GIA VỪA ĐỦ 1KG. Công dụng : SẢN PHẨM VTSUZAN 500WP LÀ THUỐC TRỪ BỆNH CÓ TÁC ĐỘNG LƯU DẪN MẠNH. THUỐC HẤP THU TỐT QUA LÁ, THÂN, RỄ. ỨC CHẾ MẠNH SỰ PHÁT TRIỂN CỦA S
Read More
100GR VTSUZAN 500WP – CHÊ PHẨM DIỆT TRỪ NẤM BỆNH THÁN THƯ HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

100GR VTSUZAN 500WP – CHÊ PHẨM DIỆT TRỪ NẤM BỆNH THÁN THƯ HẠI CÂY TRỒNG

Thành phần : DIMETHOMORPH 50%. PHỤ GIA VỪA ĐỦ 1KG. Công dụng : SẢN PHẨM VTSUZAN 500WP LÀ THUỐC TRỪ BỆNH CÓ TÁC ĐỘNG LƯU DẪN MẠNH. THUỐC HẤP THU TỐT QUA LÁ, THÂN, RỄ. ỨC CHẾ MẠNH SỰ PHÁT TRIỂN CỦA S
Read More