100ML HELP 400SC – THUỐC TRỪ BỆNH CHO CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
100ML HELP 400SC – THUỐC TRỪ BỆNH CHO CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

100ML HELP 400SC – THUỐC TRỪ BỆNH CHO CÂY TRỒNG

Thành phần: Azoxystrobin……………………….250 g/lít Difenoconazole……………………150 g/lít Đặc điểm và công dụng: Tác động cộng hưởng hoàn hảo của 2 hoạt chất trừ bệnh tiên tiến giúp phòng ngừa nhiều bệnh ...
Read More