100ML HELP 400SC – THUỐC TRỪ BỆNH LEM LÉP HẠT TRÊN CÂY TRỒNG Archives - AGRICULTURE
100ML HELP 400SC – THUỐC TRỪ BỆNH LEM LÉP HẠT TRÊN CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

100ML HELP 400SC – THUỐC TRỪ BỆNH LEM LÉP HẠT TRÊN CÂY TRỒNG

Thành phần: Azoxystrobin……………………….250 g/lít Difenoconazole……………………150 g/lít Đặc điểm và công dụng: Tác động cộng hưởng hoàn hảo của 2 hoạt chất trừ bệnh tiên tiến giúp phòng ngừa nhiều bệnh quan
Read More
100ML HELP 400SC – THUỐC TRỪ BỆNH LEM LÉP HẠT TRÊN CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

100ML HELP 400SC – THUỐC TRỪ BỆNH LEM LÉP HẠT TRÊN CÂY TRỒNG

Thành phần: Azoxystrobin……………………….250 g/lít Difenoconazole……………………150 g/lít Đặc điểm và công dụng: Tác động cộng hưởng hoàn hảo của 2 hoạt chất trừ bệnh tiên tiến giúp phòng ngừa nhiều bệnh quan
Read More
100ML HELP 400SC – THUỐC TRỪ BỆNH LEM LÉP HẠT TRÊN CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

100ML HELP 400SC – THUỐC TRỪ BỆNH LEM LÉP HẠT TRÊN CÂY TRỒNG

Thành phần: Azoxystrobin……………………….250 g/lít Difenoconazole……………………150 g/lít Đặc điểm và công dụng: Tác động cộng hưởng hoàn hảo của 2 hoạt chất trừ bệnh tiên tiến giúp phòng ngừa nhiều bệnh quan
Read More
100ML HELP 400SC – THUỐC TRỪ BỆNH LEM LÉP HẠT TRÊN CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

100ML HELP 400SC – THUỐC TRỪ BỆNH LEM LÉP HẠT TRÊN CÂY TRỒNG

Thành phần: Azoxystrobin……………………….250 g/lít Difenoconazole……………………150 g/lít Đặc điểm và công dụng: Tác động cộng hưởng hoàn hảo của 2 hoạt chất trừ bệnh tiên tiến giúp phòng ngừa nhiều bệnh quan t
Read More