100ML HELP 400SC – THUỐC TRỪ BỆNH VÀNG LÁ CHÍN SỚM TRÊN LÚA - Việt Nam Nông Nghiệp Sạch
100ML HELP 400SC – THUỐC TRỪ BỆNH VÀNG LÁ CHÍN SỚM TRÊN LÚA
Côn Trùng Gây Hại

100ML HELP 400SC – THUỐC TRỪ BỆNH VÀNG LÁ CHÍN SỚM TRÊN LÚA

Thành phần: Azoxystrobin……………………….250 g/lít Difenoconazole……………………150 g/lít Đặc điểm và công dụng: Tác động cộng hưởng hoàn hảo của 2 hoạt chất trừ bệnh tiên tiến giúp phòng ngừa nhiều bệnh quan t
Read More