100ml Nilmite 550SC – DIỆT NHỆN GIÉ HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
100ml Nilmite 550SC – DIỆT NHỆN GIÉ HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

100ml Nilmite 550SC – DIỆT NHỆN GIÉ HẠI CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN: –Febutatin oxide: 550g/lít -Phụ gia: vừa đủ 1 lít Trừ nhện gié hại lúa Trừ nhện đỏ, nhện vàng hại cây có múi – nhện lông nhung hại nhãn, nhện hại dừa Trừ nhện 2 chấm, n...
Read More
100ml Nilmite 550SC – DIỆT NHỆN GIÉ HẠI CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

100ml Nilmite 550SC – DIỆT NHỆN GIÉ HẠI CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN: –Febutatin oxide: 550g/lít -Phụ gia: vừa đủ 1 lít Trừ nhện gié hại lúa Trừ nhện đỏ, nhện vàng hại cây có múi – nhện lông nhung hại nhãn, nhện hại dừa Trừ nhện 2 chấm, nhện và
Read More