100ml Nilmite 550SC – DIỆT NHỆN KHÁNG THUỐC Archives - AGRICULTURE
100ml Nilmite 550SC – DIỆT NHỆN KHÁNG THUỐC
Côn Trùng Gây Hại

100ml Nilmite 550SC – DIỆT NHỆN KHÁNG THUỐC

THÀNH PHẦN: –Febutatin oxide: 550g/lít -Phụ gia: vừa đủ 1 lít Trừ nhện gié hại lúa Trừ nhện đỏ, nhện vàng hại cây có múi – nhện lông nhung hại nhãn, nhện hại dừa Trừ nhện 2 chấm, nhện và
Read More
100ml Nilmite 550SC – DIỆT NHỆN KHÁNG THUỐC
Uncategorized

100ml Nilmite 550SC – DIỆT NHỆN KHÁNG THUỐC

THÀNH PHẦN: –Febutatin oxide: 550g/lít -Phụ gia: vừa đủ 1 lít Trừ nhện gié hại lúa Trừ nhện đỏ, nhện vàng hại cây có múi – nhện lông nhung hại nhãn, nhện hại dừa Trừ nhện 2 chấm, nhện và
Read More