150GR / GÓI T Buccas 120WP – ĐẶC TRỊ RẦY CHO CÂY NHÃN – AGRICULTURE
150GR / GÓI T Buccas 120WP – ĐẶC TRỊ RẦY CHO CÂY NHÃN
Côn Trùng Gây Hại

150GR / GÓI T Buccas 120WP – ĐẶC TRỊ RẦY CHO CÂY NHÃN

Mô tả sản phẩm Thành phần: Buprofezin 100g/kg, Fenobucard 10g/kg, Thiamethoxam 10g/kg Là thuốc trừ sâu có tính tiếp xúc, vị độc, xông hơi. Hiệ Chi tiết sản phẩmThành phần: Buprofezin 100g/kg, Fe
Read More