150GR / GÓI T Buccas 120WP – Hiệu Vua Sâu – AGRICULTURE
150GR / GÓI T Buccas 120WP – Hiệu Vua Sâu, Rầy
Côn Trùng Gây Hại

150GR / GÓI T Buccas 120WP – Hiệu Vua Sâu, Rầy

Thành phần: Buprofezin 100g/kg, Fenobucard 10g/kg, Thiamethoxam 10g/kg Là thuốc trừ sâu có tính tiếp xúc, vị độc, xông hơi. Hiệ Chi tiết sản phẩmThành phần: Buprofezin 100g/kg, Fenobucard 10g/kg,
Read More