200ML CUREGOLD 375SC – CHẾ PHẨM DIỆT NẤM BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG Archives - AGRICULTURE
200ML CUREGOLD 375SC – CHẾ PHẨM DIỆT NẤM BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG
Côn Trùng Gây Hại

200ML CUREGOLD 375SC – CHẾ PHẨM DIỆT NẤM BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG

Thành phần: Azoxystrobin 200g/l Difenoconazole 125g/l Hexaconazole 50g/l Công Dụng: Đối với cây lúa: Bảo vệ 3 bộ phận: thân , lá , bông , cung cấp dưỡng chất vào hạt. Cure gold đặc trị các bện...
Read More
200ML CUREGOLD 375SC – CHẾ PHẨM DIỆT NẤM BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG
Hoạt Chất Diệt Côn Trùng

200ML CUREGOLD 375SC – CHẾ PHẨM DIỆT NẤM BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG

Thành phần: Azoxystrobin 200g/l Difenoconazole 125g/l Hexaconazole 50g/l Công Dụng: Đối với cây lúa: Bảo vệ 3 bộ phận: thân , lá , bông , cung cấp dưỡng chất vào hạt. Cure gold đặc trị các bện...
Read More