200ML DELTA GOLD 60EC – DIỆT CÔN TRÙNG TỔNG HỢP CHO VƯỜN CÂY VÀ NHÀ XƯỞNG – AGRICULTURE
200ML DELTA GOLD 60EC – DIỆT CÔN TRÙNG TỔNG HỢP CHO VƯỜN CÂY VÀ NHÀ XƯỞNG
Côn Trùng Gây Hại

200ML DELTA GOLD 60EC – DIỆT CÔN TRÙNG TỔNG HỢP CHO VƯỜN CÂY VÀ NHÀ XƯỞNG

Thành phần: Deltamethrin: 30 g/l Fipronil: 30 g/l Solven: 940 g/l Công dụng: Delta Gold 60EC là thuốc diệt côn trùng tổng hợp, có tác dụng tiếp xúc, vị độc, thấm sâu nhanh. + Tác động ức chế hệ
Read More
200ML DELTA GOLD 60EC – DIỆT CÔN TRÙNG TỔNG HỢP CHO VƯỜN CÂY VÀ NHÀ XƯỞNG
Côn Trùng Gây Hại

200ML DELTA GOLD 60EC – DIỆT CÔN TRÙNG TỔNG HỢP CHO VƯỜN CÂY VÀ NHÀ XƯỞNG

Thành phần: Deltamethrin: 30 g/l Fipronil: 30 g/l Solven: 940 g/l Công dụng: Delta Gold 60EC là thuốc diệt côn trùng tổng hợp, có tác dụng tiếp xúc, vị độc, thấm sâu nhanh. + Tác động ức chế hệ
Read More
200ML DELTA GOLD 60EC – DIỆT CÔN TRÙNG TỔNG HỢP CHO VƯỜN CÂY VÀ NHÀ XƯỞNG
Côn Trùng Gây Hại

200ML DELTA GOLD 60EC – DIỆT CÔN TRÙNG TỔNG HỢP CHO VƯỜN CÂY VÀ NHÀ XƯỞNG

Thành phần: Deltamethrin: 30 g/l Fipronil: 30 g/l Solven: 940 g/l Công dụng: Delta Gold 60EC là thuốc diệt côn trùng tổng hợp, có tác dụng tiếp xúc, vị độc, thấm sâu nhanh. + Tác động ức chế hệ
Read More