200ML DELTA GOLD 60EC – DIỆT TRỪ SÂU KHOANG HẠI CÂY TRÔNHF – AGRICULTURE
200ML DELTA GOLD 60EC – DIỆT TRỪ SÂU KHOANG HẠI CÂY TRÔNG
Côn Trùng Gây Hại

200ML DELTA GOLD 60EC – DIỆT TRỪ SÂU KHOANG HẠI CÂY TRÔNG

Thành phần: Deltamethrin: 30 g/l Fipronil: 30 g/l Solven: 940 g/l Công dụng: Delta Gold 60EC là thuốc diệt côn trùng tổng hợp, có tác dụng tiếp xúc, vị độc, thấm sâu nhanh. + Tác động ức chế hệ
Read More
200ML DELTA GOLD 60EC – DIỆT TRỪ SÂU KHOANG HẠI CÂY TRÔNHF
Hoạt Chất Diệt Nấm

200ML DELTA GOLD 60EC – DIỆT TRỪ SÂU KHOANG HẠI CÂY TRÔNHF

Thành phần: Deltamethrin: 30 g/l Fipronil: 30 g/l Solven: 940 g/l Công dụng: Delta Gold 60EC là thuốc diệt côn trùng tổng hợp, có tác dụng tiếp xúc, vị độc, thấm sâu nhanh. + Tác động ức chế hệ
Read More