240ML LONG BAY 20SC ĐẶC TRỊ BỆNH NẤM HỒNG TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
240ML LONG BAY 20SC ĐẶC TRỊ BỆNH NẤM HỒNG TRÊN CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

240ML LONG BAY 20SC ĐẶC TRỊ BỆNH NẤM HỒNG TRÊN CÂY TRỒNG

Hoạt chất của LongBay 20SC: + Thiodiazole copper: 20%. + Phụ gia: 80%. Công dụng của LongBay 20SC: Longbay 20SC có tính nội hấp cao, phòng trừ các bệnh do nấm và vi khuẩn gây ra như: + Bệnh
Read More