240ML SIEURAY 280EC DIỆT SẠCH SÂU VẼ BÙA HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
Uncategorized

240ML SIEURAY 280EC DIỆT SẠCH SÂU VẼ BÙA HẠI CÂY TRỒNG

IEURAY 280SC báo đốm Châu Phi diệt sạch, diệt nhanh, con gì cũng chết. *Thể tích thực:240m l* Thành phần: Imidacloprid 2% w/wLambda- cyhalothrin 11% w/wThiamethoxam 15% w/w * Công dụng:Côn tr...
Read More