240ML SIEURAY 280EC DIỆT TRỪ BỌ PHẤN TRẮNG HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
240ML SIEURAY 280EC DIỆT TRỪ BỌ PHẤN TRẮNG HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

240ML SIEURAY 280EC DIỆT TRỪ BỌ PHẤN TRẮNG HẠI CÂY TRỒNG

SIEURAY 280SC báo đốm Châu Phi diệt sạch, diệt nhanh, con gì cũng chết. *Thể tích thực:240m l* Thành phần: Imidacloprid 2% w/wLambda- cyhalothrin 11% w/wThiamethoxam 15% w/w * Công dụng:Côn t...
Read More