250GR HAOHAO 600WG – DIỆT BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
250GR HAOHAO 600WG – DIỆT BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

250GR HAOHAO 600WG – DIỆT BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY TRỒNG

Thành phần: Metiram Complex: 550g/kg Pyraclostrobin: 50g/kg Công Dụng: HaoHao 600WG là thuốc trừ bệnh cao cấp có sự cộng hưởng của 2 hoạt chất tiên tiến nhất. Thuốc có tác dụng thấm sâu đi chuyể
Read More