250ML MAP GREEN 6SL – DIỆT TRỪ BỌ PHẤN HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
250ML MAP GREEN 6SL – DIỆT TRỪ BỌ PHẤN HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

250ML MAP GREEN 6SL – DIỆT TRỪ BỌ PHẤN HẠI CÂY TRỒNG

Hoạt chất: Citrus Oil 60 g/l Công dụng: Map Green 6AS là thuốc bảo vệ thực vật mới, nguồn gốc thực vật, an toàn cho người và môi trường. Map Green 6AS giúp cây tốt hơn, trái to, màu
Read More