30GR MARTHIAN 90SP – CHẾ PHẨM TRỪ BỆNH HÉO XANH – AGRICULTURE
30GR MARTHIAN 90SP – CHẾ PHẨM TRỪ BỆNH HÉO XANH, ĐEN BÔNG, THỐI BẸ, THỐI ĐẦU TRÁI
Bài Viết Chọn Lọc

30GR MARTHIAN 90SP – CHẾ PHẨM TRỪ BỆNH HÉO XANH, ĐEN BÔNG, THỐI BẸ, THỐI ĐẦU TRÁI

Marthian 90SP là thuốc trừ bệnh cao cấp có sự kết hợp hoàn hảo của hai hợp chất kháng sinh mạnh nhất hiện nay. Khả năng lưu dẫn, thấm sâu nhanh và lưu dẫn mạnh trong cây nên Marthian 90SP vừa phòng v
Read More