30GR MARTHIAN 90SP – CHẾ PHẨM TRỪ BỆNH THỐI NHŨN TRÊN CÂY LẠC – AGRICULTURE
30GR MARTHIAN 90SP – CHẾ PHẨM TRỪ BỆNH THỐI NHŨN TRÊN CÂY LẠC
Côn Trùng Gây Hại

30GR MARTHIAN 90SP – CHẾ PHẨM TRỪ BỆNH THỐI NHŨN TRÊN CÂY LẠC

Marthian 90SP là thuốc trừ bệnh cao cấp có sự kết hợp hoàn hảo của hai hợp chất kháng sinh mạnh nhất hiện nay. Khả năng lưu dẫn, thấm sâu nhanh và lưu dẫn mạnh trong cây nên Marthian 90SP vừa phòng v
Read More