…) – AGRICULTURE
CHIA SẺ KINH NGHIỆM ỨC CHẾ SỰ RA HOA ĐỐI VỚI CÁC LOẠI CÂY ĂN LÁ (CÂY HÚNG QUẾ, RAU MÙI,…)
Bài Viết Chọn Lọc

CHIA SẺ KINH NGHIỆM ỨC CHẾ SỰ RA HOA ĐỐI VỚI CÁC LOẠI CÂY ĂN LÁ (CÂY HÚNG QUẾ, RAU MÙI,…)

Đối với nhà vườn trồng các loại cây ăn lá (cây húng quế, cây rau mùi,...) thì việc cây ra hoa là một trong những điều bất lợi, vì khi cây ra hoa, cây sẽ tập trung chất dinh dưỡng để nuôi hoa, từ đó ch
Read More