4 BỆNH GÂY HẠI CHÍNH TRÊN CÂY TIÊU VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA – AGRICULTURE
4 BỆNH GÂY HẠI CHÍNH TRÊN CÂY TIÊU VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
Bài Viết Chọn Lọc

4 BỆNH GÂY HẠI CHÍNH TRÊN CÂY TIÊU VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

Hầu hết các bệnh gây hại trên cây tiêu chủ yếu là do tác nhân: nấm, vi khuẩn, virus và vi khuẩn không có vách tế bào. Tuy nhiên, dựa vào số liệu phân loại cũng như những thiệt hại về vụ mùa thì có 4 l
Read More