400GR ACTIVO SUPER 648WP – DIỆT BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN NHO – AGRICULTURE
Côn Trùng Gây Hại

400GR ACTIVO SUPER 648WP – DIỆT BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN NHO

+ Propineb 613 g/kg + Trifloxystrobin 35 g/kg + Phụ gia 352 g/kg Công dụng của Activo Super 648WP : Đặc Trị Thán Thư Xoài, Phấn Trắng Trên Nho. Đặc tính:  – Là thuốc trừ ...
Read More