400GR ACTIVO SUPER 648WP – DIỆT BỆNH THÁN THƯ HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
400GR ACTIVO SUPER 648WP – DIỆT BỆNH THÁN THƯ HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

400GR ACTIVO SUPER 648WP – DIỆT BỆNH THÁN THƯ HẠI CÂY TRỒNG

Thành phần: Propineb 613 g/kg Trifloxystrobin 35 g/kg Phụ gia 352 g/kg Công dụng: Đặc Trị Thán Thư Xoài, Phấn Trắng Trên Nho Đặc tính:  – Là thuốc trừ nấm phổ rộng, phòng trừ được nhiều l...
Read More
400GR ACTIVO SUPER 648WP – DIỆT BỆNH THÁN THƯ HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

400GR ACTIVO SUPER 648WP – DIỆT BỆNH THÁN THƯ HẠI CÂY TRỒNG

+ Propineb 613 g/kg + Trifloxystrobin 35 g/kg + Phụ gia 352 g/kg Công dụng của Activo Super 648WP : Đặc Trị Thán Thư Xoài, Phấn Trắng Trên Nho. Đặc tính:  – Là thuốc trừ ...
Read More