450ML BAI 58 CHẾ PHẨM SINH HỌC DIỆT TRỪ SÂU CUỐN LÁ HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
450ML BAI 58 CHẾ PHẨM SINH HỌC DIỆT TRỪ SÂU CUỐN LÁ HẠI CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

450ML BAI 58 CHẾ PHẨM SINH HỌC DIỆT TRỪ SÂU CUỐN LÁ HẠI CÂY TRỒNG

Thành phần Dimethoate (min 95 %) : 40% w/w Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm. Công dụng tác dụng Bai 58 40EC chứa Dimethoate (min 95 %) có công dụng trong việc phòng, điều trị
Read More