450ML DANITOL 10EC – THUỐC ĐẶC TRỊ NHỆN LONG NHUNG HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
450ML DANITOL 10EC – THUỐC ĐẶC TRỊ NHỆN LONG NHUNG HẠI CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

450ML DANITOL 10EC – THUỐC ĐẶC TRỊ NHỆN LONG NHUNG HẠI CÂY TRỒNG

Hoạt chất: Fenpropathrin 10% w/v  1- Đặc điểm  Danitol 10EC có tác động tiếp xúc, thấm sâu mạnh, hiệu quả diệt trừ cao đối với nhiều loại sâu và nhện hại trên nhiều loại cây trồng như: nhện lô...
Read More
450ML DANITOL 10EC – THUỐC ĐẶC TRỊ NHỆN LONG NHUNG HẠI CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

450ML DANITOL 10EC – THUỐC ĐẶC TRỊ NHỆN LONG NHUNG HẠI CÂY TRỒNG

Hoạt chất: Fenpropathrin 10% w/v  1- Đặc điểm  Danitol 10EC có tác động tiếp xúc, thấm sâu mạnh, hiệu quả diệt trừ cao đối với nhiều loại sâu và nhện hại trên nhiều loại cây trồng như: nhện lông n
Read More