450ML FISAU 135EC – DIÊT TRỪ NHỆN GIÉ HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
450ML FISAU 135EC – DIÊT TRỪ NHỆN GIÉ HẠI CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

450ML FISAU 135EC – DIÊT TRỪ NHỆN GIÉ HẠI CÂY TRỒNG

Fisau 135ec là sản phẩm được hỗn hợp bởi 2 hoạt chất permethrin thuộc nhóm pyrethroid và abamectin thuộc nhóm sạ khuẩn kháng sinh streptomyces avermittis có tính tiếp xúc vị độc, lưu dẫn thấm sâu, phổ
Read More