450ML PESIEU- ĐẶC TRỊ NHỆN ĐỎ KHÁNG THUỐC – AGRICULTURE
450ML PESIEU- ĐẶC TRỊ NHỆN ĐỎ KHÁNG THUỐC
Côn Trùng Gây Hại

450ML PESIEU- ĐẶC TRỊ NHỆN ĐỎ KHÁNG THUỐC

Mô tả sản phẩm   Đ-ẶC TR-Ị Sâu đã kháng thuốc nhiều lần Thành phần : Diafenthiuron 500g/l Quy cách : 450ml /chai Công dụng : Hoạt chất D Chi tiết sản phẩm   Đ-ẶC TR-Ị Sâu đã kháng thuốc nhiều
Read More