450ML PESIEU – ĐẶC TRỊ SÂU NHỆN HAI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
450ML PESIEU – ĐẶC TRỊ SÂU NHỆN HAI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

450ML PESIEU – ĐẶC TRỊ SÂU NHỆN HAI CÂY TRỒNG

Mô tả sản phẩm   Đ-ẶC TR-Ị Sâu đã kháng thuốc nhiều lần Thành phần : Diafenthiuron 500g/l Quy cách : 450ml /chai Công dụng : Hoạt chất D Chi tiết sản phẩm   Đ-ẶC TR-Ị Sâu đã kháng thuốc nhiều
Read More