450ML THIBIRAN JAPA 550EC DIỆT BỌ XÍT MUỖI HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
450ML THIBIRAN JAPA 550EC DIỆT BỌ XÍT MUỖI HẠI CÂY TRỒNG
Tin tức

450ML THIBIRAN JAPA 550EC DIỆT BỌ XÍT MUỖI HẠI CÂY TRỒNG

HOẠT CHẤT CỦA THIBIRAN JAPAN 550EC: Permethrin……………………500g/l Alpha Cypermethrin………….50g/l CÔNG DỤNG CỦA THIBIRAN JAPAN 550EC: Đặc trị: sâu cắn lá lúa, sâu xám, sâu xám, sâu cuốn
Read More