450ML THIBIRAN JAPA 550EC DIỆT SÂU CẮN LÁ LÚA HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
450ML THIBIRAN JAPA 550EC DIỆT SÂU CẮN LÁ LÚA HẠI CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

450ML THIBIRAN JAPA 550EC DIỆT SÂU CẮN LÁ LÚA HẠI CÂY TRỒNG

HOẠT CHẤT CỦA THIBIRAN JAPAN 550EC: Permethrin……………………500g/l Alpha Cypermethrin………….50g/l CÔNG DỤNG CỦA THIBIRAN JAPAN 550EC: Đặc trị: sâu cắn lá lúa, sâu xám, sâu xám, sâu cuốn
Read More