450ML THIBIRAN JAPA 550EC DIỆT SÂU ĐẤT – AGRICULTURE
450ML THIBIRAN JAPA 550EC DIỆT SÂU ĐẤT, SÂU XÁM, BỌ TRĨ, RỆP MUỘI
Mô hình nông nghiệp

450ML THIBIRAN JAPA 550EC DIỆT SÂU ĐẤT, SÂU XÁM, BỌ TRĨ, RỆP MUỘI

HOẠT CHẤT CỦA THIBIRAN JAPAN 550EC: Permethrin……………………500g/l Alpha Cypermethrin………….50g/l CÔNG DỤNG CỦA THIBIRAN JAPAN 550EC: Đặc trị: sâu cắn lá lúa, sâu xám, sâu xám, sâu cuốn
Read More