450ML THUỐC TR-Ừ SÂU PESIEU 500SL SIÊU SÂU NHỆN MẪU MỚI – – AGRICULTURE
450ML THUỐC TR-Ừ SÂU PESIEU 500SL SIÊU SÂU NHỆN MẪU MỚI –
Côn Trùng Gây Hại

450ML THUỐC TR-Ừ SÂU PESIEU 500SL SIÊU SÂU NHỆN MẪU MỚI –

Mô tả sản phẩm   Đ-ẶC TR-Ị Sâu đã kháng thuốc nhiều lần Thành phần : Diafenthiuron 500g/l Quy cách : 450ml /chai Công dụng : Hoạt chất D Chi tiết sản phẩm   Đ-ẶC TR-Ị Sâu đã kháng thuốc nhiều
Read More