450ML VUA SÂU RẦY – CHẾ PHẨM TRỪ RỆP SÁP HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
450ML VUA SÂU RẦY – CHẾ PHẨM TRỪ RỆP SÁP HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

450ML VUA SÂU RẦY – CHẾ PHẨM TRỪ RỆP SÁP HẠI CÂY TRỒNG

Hoạt chất: Chlorpyrilos Ethyl: 550g/l Cypermethrin: 200g/l (Dung môi và phụ gia đặc biệt) ĐẶC TRỊ: * SÂU ĐỤC THÂN, MUỖI HÀNH, rệp sáp, * tuyến trùng, mọt đục cành, * SÂU ĐỤC QUẢ HẠI CÀ PHÊ, BỌ
Read More